Hyvää Lapsen oikeuksien viikkoa!

lapsenoikeuksienpaiva

Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa, joka huipentuu 20.11.2015 vietettävään Lapsen oikeuksien päivään. Tänä vuonna teemana on lapsiperheköyhyys.

Käy allekirjoittamassa vetoomus paremman lapsuuden puolesta osoitteessa lapsenoikeudet.fi

Niin yhteiskunta kuin kirkkokin suosittelee liputtamaan Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Liputtaa voit myös sosiaalisessa mediassa laittamalla 20.11. omaksi tai yhteisösi profiilikuvaksi Suomen lipun. Kirkko julkaisee myös Vanhemmuuden teesit Lapsen oikeuksien päivänä. Teesejä julkaistaan päivittäin Seurakuntien Lapsityön Keskuksen facebook-sivulla sekä Pieni on suurin -facebook-sivulla.

Seurakuntien työntekijöille suunnatuilta Sakasti-sivuilta löytyy tarvittava info seurakunnille Lapsen oikeuksien viikkoon ja päivään liittyen.

Helahulinoista potkua liikunnalle, saavutettavuudelle ja yhteisöllisyydelle myös varhaiskasvatuksessa

helahulinat

Jyväskylässä tehtiin vuosina 2014 ja 2015 Helahulinat-niminen tapahtuma yhteistyössä Invalidiliiton, Kirkkohallituksen, Liikkuva seurakunta -hankkeen, paikallistason Invalidiyhdistyksen ja paikallisseurakunnan lapsi-, nuoriso -ja perhetyön sekä vammaisnuorisotyön kesken.

Tapahtumat koostuivat kahdesta pääosiosta. Ensimmäiseen osioon kuului liikunnallinen toimintarata sekä varttikirkkoja. Toimintaradan tausta-ajatuksena ovat Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta, joissa painotetaan liikunnan iloa, yhdessäoloa sekä jokaisen oikeutta liikuntaan. Saavu Liikkuva seurakunta -ajatuksen ytimessä on myös vahvasti Kirkon saavutettavuusohjelma sekä asenteisiin vaikuttaminen saavutettavuuden ydinkysymyksenä. Yhteinen toiminta, liikunta, voi olla kanava vaikuttaa asenteisiin. Yhteisen toiminnan myötä on mahdollista rakentaa yhteyttä.

Toisessa osiossa ruokailun jälkeen oli päiväjuhla, jossa myös oli vahvasti mukana paikallinen ulottuvuus: ensimmäisenä vuonna paikallinen taikuri ja toisena vuonna musiikkiesityksiä. Toiseen osioon kuului myös tematiikkaa sivuavia lyhyitä puheita. Molempia osioita rytmittivät ruokailu ja kahvi.

Tapahtuman toteutusta voi muuttaa omaan seurakuntaan tai yhteisöön sopivaksi ja omien resurssien mukaiseksi. Tärkeänä pidämme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtuma on saanut kahden toteutusvuoden aikana paljon hyvää palautetta osallistujilta. Monet olivat mukana molempina vuosina. Liikunta, yhteisöllisyys, puheet, musiikki, esitykset sekä varttikirkot luovat kokonaisvaltaisen myönteisen kokemuksen.

Tervetuloa mukaan järjestämään lisää Helahulinoita! Lisätietoja ja ohjeita tässä liitteessä: Saavu Liikkuva seurakunta – Helahulinat PDF

Katso myös liikkuvaseurakunta.fi